fbpx

981

A partir de la dècada del 970, els vescomptes d’Osona comencen a adquirir terres i altres fundis a Cardona. L’any 981 van comprar la propietat de la vall de Coma.

981

1005

Entre els anys 1005 i 1034, els vescomtes van fer cessió a favor d’Ermemir i el seu fill Gombau de l’anomenat Puig de Palau i les terres a tocar del Palau.

1005

1021

El vescomte d’Osona-Cardona Bermon cedeix part de les seves terres (entre elles el Jovellar) a favor de la canònica de Sant Vicenç Màrtir del Castell de Cardona.

1021

1034

Data del pergamí on es documenta oficialment l’origen de la finca de Palà de Coma. En ell, el vescomte Eribau i els seus germans, Folc i Ramón, atorgaven a Gombau el lloc conegut com a Palà.

1034

1278

L’abat de Sant Vicenç va cedir les terres a Ramon Jovellar. Una cessió per a la seva explotació indirecta a canvi de pagar uns tributs anyals.

1278

1348

Després de la mort per malaltia de Gombau Mecina, es compensa el deute dels metges amb la donació del Mas de Roqueta.

1348

1525

Després que en Joan Bossen Palà comprès el Bosc del Rèvol l’any 1460, va adquirir la totalitat del Puig de Palà.

1525

1683

Davant el notari Miquel Mitjans, arran de la declaració de propietat ordenat pel duc de Cardona, Isidre Jovellar declara ser el titular del mas Jovellar, una gleva de 800 jornals de llaurada de bous.

1683

1700

Aquesta és la data aproximada del plat més antic amb l’escut de Palà de Coma. Una de les relíquies històriques que disposem a l’Espai Rural.

1700

1711

Es crema la casa de Palà i del Jovellar com a venjança per part dels francesos i espanyols després del Setge fallit del Castell de Cardona.

1711

1744-1759

Plantada de 80.000 ceps: 7.000 a la Vinya Llarga, 27.000 a la Vinya Gran dels Plans, 35.000 a la Vinya del Gramanal i 11.000 a la Vinya del Racó.

1744-1759

1762

Es fa arribar l’aigua de la font de la mina al pou de la casa de Palà.

1762

1788

Vots matrimonials entre la pubilla de Palà de Coma, Ramona Palà, i l’hereu de Cal Jovellar, Tomàs Jovellar. El casament significava la unió de les dues finques a mans de la següent generació.

1788

1810

Cardona va ser escenari de la Batalla de Sant Quintí. En el camí de Solsona a Cardona, les tropes van anar espoliant les masies, entre les quals també estava la de Palà de Coma, la qual van intentar cremar sense èxit.

1810

1892

L’arribada de la fil·loxera a les dècades del 1890 va suposar la ruïna de les vinyes, que van ser substituïdes pels conreus cerealístics i l’olivera.

1892

1928

S’instal·la el primer generador d’electricitat de la contrada. Es tractava d’un generador de petroli que donava llum a tota la casa.

1928

1956

A causa d’una gran gelada, que va acabar amb el 80% de les oliveres de la finca, es va abandonar la producció d’oli i es va centrar l’activitat en el cultiu del cereal.

1956

1998

El Bosc del Rèvol queda totalment arrasat pel foc, inclús el Pi del Rèvol, catalogat com a arbre monumental per la Generalitat de Catalunya.

1998

2018

Inici del procés de rehabilitació i recondicionament de Cal Jovellar i, en conjunt, de l’Espai Rural Palà de Coma, per convertir-lo en una destinació única de turisme rural.

2018

2020

Inauguració de l’Espai Rural Palà de Coma com allotjament rural. Un indret on gaudir d’una experiència innovadora de turisme rural.

2020